SponsorNuacht

Yes

​​Féach ar leathanach Facebook an chumainn ag facebook.com/CLG.ThuarMhicEadaigh

Foilsítear fógraí freisin i nuachtlitir sheachtainiúil Pharóiste Bhaile Óbha agus sna Nótaí Aitiúla ins an Mayo News agus Connaught Telegraph.

For regular club notices, follow our Facebook posts on facebook.com/CLG.ThuarMhicEadaigh.

Notices are also posted in our weekly parish newsletter (Ballyovey / Partry Parish) and in the Local Notes sections of the Mayo News and Connaught Telegraph.

Current and archive issues of our parish newsletter can be obtained at the following links:

by GAA\spadmin, Wed 29th Oct 2014
Club Lotto